De Wet DBA voor ZZP’ers, dit moet je weten

Als technisch ZZP’er wil jij je bezighouden met datgene waar je goed in bent: technische werkzaamheden uitvoeren voor je opdrachtgever. De kans is groot dat je minder blij wordt van het bijhouden van je administratie en de wetgevingen waar je aan moet voldoen, zoals de Wet DBA. 

Toch is het wel belangrijk. Jij wil tenslotte niet het risico lopen dat je over 5 jaar opnieuw je belastingaangiftes moet doen omdat de Belastingdienst vaststelt dat er bij een opdrachtgever sprake was van een dienstverband, terwijl jij de opdracht als ZZP’er hebt uitgevoerd. Of dat je om dezelfde reden ineens alsnog de sociale premies en loonbelasting moet gaan betalen. Gelukkig hoef jij je hier geen zorgen over te maken. Wij van Mekano controleren jouw administratie én we zorgen ervoor dat jij als ZZP’er voldoet aan alle wetgevingen als zelfstandige. Ben je toch benieuwd naar wat de Wet DBA precies inhoudt en wat deze wetgeving betekent voor jou als ZZP’er? Wij leggen het aan je uit.

 

Inhoud:

  • Wet DBA in het kort
  • Update: voortgangsbrief december 2022
  • Ontzorging Wet DBA door Mekano

  • Voorbeeld: zo helpt Mekano ZZP'ers

 

Wet DBA in het kort

Als ZZP’er heb je graag zekerheid over de arbeidsrelatie die je met een opdrachtgever aangaat en vice versa. Niets voor niets is in 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) ingevoerd: opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken waarin er wordt beoordeeld of er wel of geen sprake is van loondienst. Met de ingang van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. De VAR-verklaring was een systeem waarmee je als ZZP’er aan je opdrachtgever kon aantonen dat je niet in dienstverband werkte. Hoewel de VAR voor opdrachtgevers goed uitpakte (zij waren tenslotte 100% gevrijwaard dat er geen sprake was van een arbeidsrelatie), moest er toch verandering in de wetgeving komen. Het probleem voor de Belastingdienst was namelijk dat zij met de VAR-verklaring alleen schijnzelfstandigheid aanpakken bij ZZP’ers. Dat terwijl het juist interessant is om (via de opdrachtgever) collectief een grote groep zelfstandigen hierop aan te spreken. Dit was reden genoeg dus om de VAR-verklaring te vervangen door de Wet DBA.

Maar goed, hoewel de Wet DBA is ingevoerd in 2016 merk je er als ZZP’er of opdrachtgever nog weinig van. Dit heeft er mee te maken dat de wet tot op heden niet tot nauwelijks wordt gehandhaafd. Er is al zes jaar sprake van een handhavingsmoratorium (ofwel; ze kijken met geknepen ogen) wat in ieder geval nog gaat duren tot 2025. Op dit moment wordt er alleen een uitzondering gemaakt voor bedrijven die bewust ‘kwaadwillend’ zijn en controleert de belastingdienst bedrijven om kennis en ervaring op te doen. Hoe het kan dat er nog geen handhaving is? Dit heeft alles te maken met onduidelijkheid. Volgens het arbeidsrecht kan er sprake zijn van een arbeidsrelatie wanneer er drie pijlers aanwezig zijn: er moet sprake zijn van een loonbetaling, persoonlijke arbeid (oftewel, jij moet die arbeid leveren) en een gezagsrelatie. De onduidelijkheid zit in de verschillende manieren waarop je de pijlers kunt interpreteren en dat opdrachtgevers de interpretaties ook op hun eigen manier doen. Hierdoor weet de Belastingdienst niet waar zij op moeten controleren en wanneer ze opdrachtgevers en zelfstandigen erop aan kunnen spreken. Want het arbeidsrecht zegt niet dat als de drie pijlers aanwezig zijn, er sowieso sprake is van een arbeidsrelatie. Het recht zegt alleen dat er zonder één van de drie pijlers geen sprake kan zijn van een arbeidsrelatie. Om de handhaving van de Wet DBA in te laten gaan vanaf 1 januari 2025 moeten er enkele stappen worden gezet.

 

Update: voortgangsbrief december 2022

Op dit moment zitten er te veel onduidelijkheden in de Wet DBA, waardoor het voor de Belastingdienst niet mogelijk is om scherp te handhaven. In de voortgangsbrief die Minister van Gennip verstuurde in december 2022 staat dat de Wet DBA zodanig gewijzigd moet worden dat er meer duidelijkheid komt. Eind dit jaar (2023) moet er vanuit de Tweede Kamer een voorstel komen met verduidelijkingen van een aantal criteria zodat deze in 2024 behandeld en ingevoerd kunnen worden. Per 1 januari 2025 kunnen deze verduidelijkingen van de Wet DBA dan ingaan en is de Belastingdienst ook verplicht om te gaan handhaven. In de voortgangsbrief staan verder de stappen uitgelegd die het kabinet wil nemen om de Wet DBA te verduidelijken. Voorbeelden van zaken waar extra over na wordt gedacht zijn het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsregeling en pensioen voor zelfstandigen, maar ook het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek. Daarnaast wordt er dus gekeken naar hoe de indicatie van een arbeidsrelatie tussen ZZP’ers en opdrachtgevers objectiever en gemakkelijker vastgesteld kan worden. Zo wil het kabinet bijvoorbeeld kijken of inbedding van de werkzaamheden (= uitgevoerde werkzaamheden die vallen onder de core business van een opdrachtgever) een indicatie zou kunnen zijn van een arbeidsrelatie.

 

Ontzorging Wet DBA door Mekano

Het is niet gek als jij je als ZZP’er niet veel bezighoudt met de ontwikkelingen van de Wet DBA. Toch is het wel fijn om te weten dat je voldoet aan de wetgeving. Niet alleen straks als er gehandhaafd gaat worden maar ook nu. Gelukkig houden wij van Mekano ons veel bezig met de Wet DBA en andere wetgevingen. Hierdoor zitten we kort op de bal en kunnen we garanderen dat we aan alle wetgevingen voldoen, zowel voor opdrachtgevers als ZZP’ers die bij ons zijn aangesloten. Het voldoen aan de wetgeving is een topprioriteit, zodat jij gewoon aan het werk kan zonder je hier zorgen om te maken.

 

Voorbeeld: zo helpt Mekano ZZP’ers

Nu vraag jij je misschien af, hoe helpt Mekano mij met de Wet DBA? Het is vrij simpel. Wij werken met modelovereenkomsten van de BOVIB (onze brancheorganisatie) die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Niet alleen voor de ZZP’er maar ook voor de opdrachtgever – waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben vastgesteld op basis van de modelovereenkomst. Kortom, voor zowel de opdrachtgever als zelfstandige zijn dezelfde ‘spelregels’ afgesproken en vastgelegd. Door de gespiegelde overeenkomst weet de Belastingdienst dat er geen sprake kan zijn van een arbeidsrelatie. Dat scheelt voor jou ook weer zorgen.

 Het handhaven van de Wet DBA stopt niet bij de afspraken die voorafgaand een opdracht worden gemaakt. De vraag is natuurlijk of jij als ZZP’er de opdracht hebt uitgevoerd zoals het van tevoren in de modelovereenkomst is beschreven. Bij Mekano helpen we jou door tussentijds een audit uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn na 3, 6 of 9 maanden, waarin we kijken of je nog steeds werkzaam bent volgens de afspraken die voorafgaand de opdracht zijn gemaakt. Tijdens deze controle kijken we bijvoorbeeld of je als zelfstandige niet te financieel afhankelijk aan het worden bent van een opdracht, want financiële afhankelijkheid is ook een sterke indicator van een arbeidsrelatie. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer je als ZZP’er meerdere malen en jaren voor dezelfde opdrachtgever werkzaam bent.

 

Grote bedrijven willen graag voldoen aan de wetgeving. Het is dan ook niet gek dat die opdrachtgevers bij Mekano aankloppen voor ZZP’ers. Wanneer je graag voor grote opdrachtgevers aan de slag gaat kan dit ook een reden zijn om je bij ons aan te sluiten! Mekano is hét startpunt voor technische ZZP’ers.

 

Als technische ZZP’er wil jij graag dat je agenda gevuld wordt. Toch is het ook fijn om je administratie op orde te hebben en te voldoen aan de wetgeving, zoals de Wet DBA. Mekano helpt je met elk van deze drie punten. Wanneer jij je aansluit bij Mekano, sluiten wij eenmalig een samenwerkingsovereenkomst met jou op basis van de modelovereenkomst. Geen zorgen, hier zitten 0,0 verplichtingen aan vast. De samenwerkingsovereenkomst maakt het aannemen van opdrachten gemakkelijk omdat we alleen de periode en het tarief met jou hoeven vast te stellen. Wanneer wij opdrachten vinden met werkzaamheden die je graag uitvoert bellen we jou op. We vertellen je welke opdrachten we hebben, in welke periode en voor welk uurtarief. Jij kijkt of de opdracht past in je agenda. Komt de opdracht jou goed uit? Dan plannen we je in. Zo vullen we jouw agenda én zorgen wij voor de administratie. Bovendien zorgen wij ervoor dat de werkzaamheden bij een opdracht binnen de kaders van de wet worden uitgevoerd. Al meer dan twintig jaar sta jij als technische ZZP’er bij Mekano op 1.

 

Wij werken graag met jou samen. Zie je ons ook zitten? Schrijf je dan in bij Mekano door dit formulier in te vullen.